prázdny

Nákupný košík je prázdny.

Pre dopravu zadarmo nakúpte ešte za 50,00 €.

Prejsť do košíka

Ekologický program Stromy pre život

Ekologický program Stromy pre život

Uvedomujeme si, že každý balík papiera, ktorý nám prejde rukami, bol kedysi súčasťou živého stromu.
Pretože cítime zodpovednosť, ktorú máme k prostrediu, v ktorom všetci žijeme.

Za každých 50 predaných balíkov papiera Q Connect, Data Copy Everyday alebo OFFICE DEPOT vysadíme jeden strom.

Ekologický program Stromy pre život je realizovaný za podpory Národného lesníckeho centra v spolupráci s Agentúrou pre podporu lesníckych a ekologických aktivít. stromy-pro-zivotNa začiatku každého roka udeľujeme certifikáty novo prihláseným členom programu. Výsadba prebieha vždy jedenkrát ročne v jarnom období.

Rok 2021 (18. rok programu)

Tento rok sadíme ďalších 4 524 stromov!

Na Slovensku bola pre jarnú výsadbu vybraná lokalita v katastrálnom území Lozorno.
V porastoch na viatych pieskoch (Záhorie) sa vykonala rubná náhodnú ťažba. V dôsledku sucha vyschli dospelé stromy borovice sosny. Po ťažbe kalamity vznikla plocha na zalesňovanie. Sadiť budeme najvhodnejšou drevinou pre pôdny podklad viatych pieskov borovicou sosnou a k obohateniu drevinového zloženia použijeme aj dub letný.

V rámci ekologického programu Stromy pre život® bolo teda od roku 2003 vysadených celkom 660 573 stromov.

Ekologický program Stromy pre život

Rok 2020 (17. rok programu)

Tento rok sadíme ďalších 5 072 stromov!

Na Slovensku bola pre jarnú výsadbu vybraná lokalita v katastrálnom území Lozorno.
V oblasti viatych pieskov – Záhorie, sa vykonala rubná náhodná ťažba. V dôsledku sucha vyschli dospelé stromy borovice sosny. Po ťažbe kalamity vznikla plocha na zalesňovanie. Najvhodnejšou drevinou je opäť borovica sosna, ktorá je najlepšia pre pôdny podklad viatych pieskov.

Rok 2019 (16. rok programu)

Tento rok sadíme ďalších 4 827 stromov!

Na Slovensku boli pre jarnú výsadbu vybrané lokality v katastrálnom území Lozorno a Cígeľ.
V týchto lokalitách došlo v dôsledku kalamity k uhynutiu pôvodných stromov. Po ťažbe kalamity vznikla plocha, ktorá sa musí zalesniť.
Najvhodnejšími drevinami sú borovica lesná, smrekovec opadavý a buk lesný.

V rámci ekologického programu Stromy pre život® bolo teda od roku 2003 vysadených celkom 599 621 stromov.

Rok 2017 (14. rok programu)

V rámci 14. roka ekologického programu Stromy pre život sme od roku 2003 vysadili v Česku a na Slovensku už 530 268 stromov.

 • Česko
  Pre jarnú výsadbu v Česku boli vybrané lokality v okolí obce Pitárné a Dievčenský hrad v Sliezsku. Jedná sa o pozemky zasiahnuté masívnym odumieraním smrekových porastov.
  Nově jsme sázeli listnaté stromy, zejména duby letní, které jsou odolnější a lépe se vyrovnávají s extrémy počasí v dané lokalitě.
  Na jar 2017 sme v ČR s vašou pomocou vysadili 29 924 sadeníc.

 • Slovensko
  Pre jarnú výsadbu na Slovensku boli vybrané pozemky v CHKO Záhorie, kde došlo v dôsledku sucha k uhynutiu dospelých stromov borovíc.
  V priebehu jari 2017 sme na slovenskom vysadili celkom 4 224 sadeníc borovice sosny.

Rok 2016 (13. rok programu)

V roku 2016 se nám podarilo vysadiť celkovo 34 259 stromov.

 • Slovensko
  Na Slovensku boła pre výsadbu vybraná lokalita v blízkosti obce Temeš v Strážovských vrších, kde došlo v dôsledku sucha k uhynutiu smrekových porastov na plose 1 ha.

 • Česko
  Pre výsadbu drevín boli v Česku vybrané lesné pozemky v blízkosti obce Mikulovice u Znojma. Plochy postupne zarástli inváznym agátom, ktorý vytvoril súvislé porasty a novú výsadbou dôjde k rekonštrukcii celkom 3 ha týchto lesných pozemkov.

Rok 2015 (12. rok programu)

V rámci 12. roka programu Stromy pre život sa nám podarilo vysadiť celkovo 36 468 stromov.

 • Slovensko
  Výsadba prebiehala na Slovensku, kde sme v lokalite obce Lomnica vysadili celkom 4 758 sadeníc buka. Podarilo sa tak zalesniť územie, ktoré vzniklo po veternej kalamite z mája 2014.

 • Česko
  Ďalšia výsadba stromov smerovala do Českej republiky do polesí Hůrka a Vimperk, kde sme vysadili 31 710 sadeníc prevažne bukov a dubov. Významne sme tak prispeli k obnove lesných porastov v týchto lokalitách.

Rok 2014 (11. rok programu)

Pre výsadbu za rok 2013 sme v programe Stromy pre Život® spoločne s odborným garantom, Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania, vybrali Združenie urbárskych lesov a pasienkov, ktoré sa nachádza v katastrálnom území Lozorno, vzdialeného od Bratislavy cca 24 km.

V lokalite prebehla plánovaná obnovná úmyselná ťažba. V poraste na viatych pieskoch (Záhorie) sa vyťažila 120 ročná borovica sosna na ploche 0,75ha. V poraste sa vyskytovali aj sucháre danej dreviny a tak sa vykonala aj rubná náhodná ťažba. Ťažba sa realizovala v marci 2014 a následne sa zalesnila polovica vyťaženej plochy opäť drevinou – borovicou sosnou, ktorá je najvhodnejšia pre pôdny podklad viatych pieskov.

Vďaka veľkej priazni našich českých a slovenských zákazníkov sa nám podarilo do prírody vrátiť v rámci programu Stromy pre život viac ako 425 393 stromov na Slovensku a v Čechách.

Ekologický program Stromy pro život

Rok 2013 (10. rok programu)

Vysadeno 5 187 stromov. Pre výsadbu bola vybraná Urbárska spoločnosť Svätý Peter, Hlohovec. U väčšiny území sa jednalo o prvé zalesňovanie. Hlavným cielom bolo zvýšiť biologickú diverzitu, pestrosť, odolnosť a vitalitu lesných porastov. Pre výsadbu bol tak zvolený javor horský. Javor horský je ekologicky viazaný na hlboké čerstvé pôdy vlhkej horskej klímy a chladnejších údolí okolo vodných tokov. Pri dostatku vzdušnej vlhkosti však často obsadzuje sutinové stanovištia a rokliny. Je drevinou polotiennou, keď pri priaznivých pôdnych pomeroch znáša ľahké zatienenie.

Rok 2012 (9. rok programu)

Vysadeno 5 703 stromov. Od januára do apríla 2012 prebiehala výsadba stromov za odobrané papiere v roku 2011. Národné lesnícke centrum v spolupráci s Agentúrou pre podporu lesníckych a ekologických aktivít zalesňovali plán v troch urbárskych spoločnostiach – bývalý urbár obce Lomnica, lesné spoločenstvo Lozorno a urbárska spoločnosť Veľký Klíž. Vysadené boli hlavne buky, duby, borovica lesná a smrekovec opadavý. Drevinové zloženie vychádza z potrieb spoločnosti, ktoré sú definované v Plánoch starostlivosti o les pre dané územie.

Rok 2011 (8. rok programu)

V poradí piata výsadba bola uskutočnená na jar 2011. Zalesňovanie prebiehalo okolí obce Lomnica, kde sa zalesňovala holina po kalamite výsadbou bukových drevín. V Lozorne sa pomocou výsadby borovíc vylepšoval lesný porast. Celkovo bolo vysadených 4 390 stromov.

Rok 2010 (7. rok programu)

Jarná výsadba sa uskutočnila v apríli 2010. Za oblasť výsadby bolo zvolené Lesné spoločenstvo Lozorno, kde našlo svoje miesto 2111 sadeníc buka a 1000 sadeníc borovice sosna. Celkovo sme v rámci jarnej výsadby vysadili 3 111 stromov.

Rok 2009 (6. rok programu)

Jarná výsadba prebehla v apríli 2009. V poraste č.505 10 lesného užívateľského celku Mesto Trenčín (časť lesa osobitného určenia s rekreačnou funkciou) v lesíku Halalovka bolo v piatok 24.4.2009 vysadených 1000 sadeníc lesných drevín v doobedňajších hodinách technickými zamestnancami Mestského hospodárstva a správy lesov, mestskej rozpočtovej organizácie, Trenčín a verejnosťou z trenčianskeho sídliska Juh v poobedňajších hodinách. Lesík sa nachádza v tesnej blízkosti sídliska a jeho obyvatelia veľmi citlivo vnímajú každý výrub, aj keď je uskutočnený v zmysle lesného hospodárskeho plánu, a preto ochotne prijali možnosť zúčastniť sa zalesňovania. Sadenice boli dodané zo škôlkarského strediska Hladomer, patriaceho pod Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok. Celá akcia sa uskutočnila v rámci tretieho ročníka celoslovenského podujatia Lesnícke dni 2009. V rámci jarnej výsadby sme vysadili 2836 stromov.

Rok 2008 (5. rok programu)

Jarná výsadba prebehla v marci 2008. V tomto mesiaci sme vysadili 2600 kusov sadeníc v oblasti obce Veľký Klíž v okrese Partizánske. Rozpis drevín, ktoré boli vysadené je nasledovný: 1800 kusov dubu, 300 kusov buku a 500 kusov smrekovca. Celkovo sme v rámci jarnej výsadby vysadili 2438 stromov.

 

Kancelárske potreby na úvodnú stránku
nakúpiť papier z programu Stromy pre život Kancelársky papier v programu Stromy pre život

 

 

 


Tento web používa cookies

Aby sme Vám mohli v tomto eshope ponúknuť kvalitné služby a pokročilé funkcie, využívame cookies. Prehliadaním tohto webu súhlasíte s ich používaním. Viac informácií o cookies a ich prípadnom blokovaní si prečítajte tu.